Wiadomości

Standaryzacja formularzy ? ułatwieniem w kontakcie z urzędem

Ustawa z dnia 24.04.2014 nałożyła na właściwe organy obowiązek określenia i udostępniania wzorów pism w formie dokumentów elektronicznych.

Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 25.12.2014 roku. Ujednolicone wzory pism będą dostępne na elektronicznej platformie usług administracji publicznej i w BIP każdego właściwego organu. Zakres dokumentów:

 • Wzory wniosków o zezwolenie na sprzedaż i wysprzedaż napojów alkoholowych
 • Wzór wniosku o udzielenie autoryzacji
 • Wzory wniosku o wpis do rejestru przechowawców oraz zaświadczenie o wpisie
 • Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków
 • Wzór zgłoszenia rozbiórki mniejszych obiektów budowlanych
 • Wzór wniosku o zmianie danych lub wykreślenie w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
 • Wzór wniosku o zawieszeniu, przedłużeniu zawieszenia lub wykreśleniu z rejestru organizatorów turystycznych
 • Wzór wniosku wytwarzającego urządzenia techniczne oraz materiały i elementy stosowane do ich wytwarzania Wzór wniosku o wpis do rejestru organizatorów wyścigów konnych
 • Wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na kierowanie stajnia wyścigową
 • Wzór wniosku o udzielenie licencji na trenowanie koni
 • Wzór wniosku o udzielenie licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego
 • Wzór wniosku o wpis, o zmianę wpisu lub o wykreślenie z ewidencji zakładu leczniczego dla zwierząt
 • Wzór wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców, obejmującego podmioty prowadzące uprawę roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które są szczególnie podatne na porażenie przez organizmy kwarantannowe; wytwarzanie, magazynowanie, pakowanie, sortowanie lub dokonujące ich wprowadzenia bądź przemieszczania na terytorium RP
 • Wzór wniosku o wpis, zmianę danych, zmianę licencji do rejestru statków rybackich
 • Wzór wniosku o wydanie oraz zmianę pozwoleń na połowy organizmów morskich w polskich obszarach morskich w celach naukowo-badawczych albo szkoleniowych
 • Wzór wniosku o sportowe zezwolenie połowowe oraz zmianę tego pozwolenia Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie punktów aptecznych

Podsumowując samo założenie planu cyfryzacji urzędów stanowi udogodnienie, ale problem tkwi w szczególe, mianowicie sposobie wprowadzenia, bazując na ostatnich doświadczeniach, należy uzbroić się w silne nerwy i duża dozę cierpliwości.

Chcesz wysoki zasiłek? Śpiesz się

Od 2015 roku zniknie luka pozwalająca kobietom w ciąży na zakładanie firmy miesiąc przed porodem i uzyskanie wysokiego zasiłku. Do tej pory wystarczyło zarejestrować firmę i wskazać najwyższą podstawę składek zus, aby otrzymać zasiłek macierzyński przekraczający 6000 zł na miesiąc. Była to luka w prawie pozwalająca skorzystać z zasiłku macierzyńskiego już po opłaceniu pierwszej składki.

Ta możliwość ma obowiązywać jedynie do końca 2014 roku. Zgodnie z zapowiadanymi zmianami od początku 2015 roku zacznie obowiązywać ustawa zmieniające obecną ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Proponowane zmiany zakładają nowy sposób wyliczania podstawy zasiłku.

Otóż dla kobiet prowadzących działalność krócej niż 12 miesięcy podstawa ma zależeć od wysokości i liczby opłaconych składek. Zatem opłacona składka powyżej podstawowej będzie podlegała przeliczeniu proporcjonalnemu względem 12 miesięcy. W ten sposób zlikwidowana zostanie okazja na opłacenie jednej podwyższonej składki, która pozwalała na pobieranie zasiłku od tej podstawy.

Projekt został zaakceptowany prze Radę Ministrów i znajduje się w fazie konsultacji. Zatem wszyscy zainteresowani skorzystaniem z możliwości jakie dają jeszcze obowiązujące przepisy powinni się śpieszyć.

Zmiany 2015 ? ryczałt od użytkowania służbowych aut

Resort Finansów planuje wprowadzić od 01.01.2015 roku zmiany w zakresie rozliczania podatku dochodowego z tyt. użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych.

W chwili obecnej przedsiębiorcy niejednokrotnie stoją przed dylematem jak prawidłowo określić wartość rynkową takiego świadczenia.

Dlatego Ministerstwo proponuje jednoznacznie określić wartość poprzez  uzależnienie wysokości przychodu miesięcznego uzyskiwanego przez pracownika od pojemności silnika użytkowanego samochodu służbowego.

W związku z powyższym pozostaje czekać na ostateczne decyzje.