Standaryzacja formularzy ? ułatwieniem w kontakcie z urzędem

Ustawa z dnia 24.04.2014 nałożyła na właściwe organy obowiązek określenia i udostępniania wzorów pism w formie dokumentów elektronicznych.

Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 25.12.2014 roku. Ujednolicone wzory pism będą dostępne na elektronicznej platformie usług administracji publicznej i w BIP każdego właściwego organu. Zakres dokumentów:

 • Wzory wniosków o zezwolenie na sprzedaż i wysprzedaż napojów alkoholowych
 • Wzór wniosku o udzielenie autoryzacji
 • Wzory wniosku o wpis do rejestru przechowawców oraz zaświadczenie o wpisie
 • Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków
 • Wzór zgłoszenia rozbiórki mniejszych obiektów budowlanych
 • Wzór wniosku o zmianie danych lub wykreślenie w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
 • Wzór wniosku o zawieszeniu, przedłużeniu zawieszenia lub wykreśleniu z rejestru organizatorów turystycznych
 • Wzór wniosku wytwarzającego urządzenia techniczne oraz materiały i elementy stosowane do ich wytwarzania Wzór wniosku o wpis do rejestru organizatorów wyścigów konnych
 • Wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na kierowanie stajnia wyścigową
 • Wzór wniosku o udzielenie licencji na trenowanie koni
 • Wzór wniosku o udzielenie licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego
 • Wzór wniosku o wpis, o zmianę wpisu lub o wykreślenie z ewidencji zakładu leczniczego dla zwierząt
 • Wzór wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców, obejmującego podmioty prowadzące uprawę roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które są szczególnie podatne na porażenie przez organizmy kwarantannowe; wytwarzanie, magazynowanie, pakowanie, sortowanie lub dokonujące ich wprowadzenia bądź przemieszczania na terytorium RP
 • Wzór wniosku o wpis, zmianę danych, zmianę licencji do rejestru statków rybackich
 • Wzór wniosku o wydanie oraz zmianę pozwoleń na połowy organizmów morskich w polskich obszarach morskich w celach naukowo-badawczych albo szkoleniowych
 • Wzór wniosku o sportowe zezwolenie połowowe oraz zmianę tego pozwolenia Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie punktów aptecznych

Podsumowując samo założenie planu cyfryzacji urzędów stanowi udogodnienie, ale problem tkwi w szczególe, mianowicie sposobie wprowadzenia, bazując na ostatnich doświadczeniach, należy uzbroić się w silne nerwy i duża dozę cierpliwości.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *