Wyższa kwota jednorazowej amortyzacji od 01.01.2018

Od 1 stycznia 2018 r. z 3500 zł do 10 000 zł wzrośnie wartość niskocennych środków trwałych, które podatnicy mogą zaliczać bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

Oznacza to, że podatnicy, którzy nabędą środki trwałe, których wartość przekroczy 3500 zł, ale nie przekroczy 10 000 zł, zyskają możliwość rozliczenia wydatków poniesionych na ich nabycie bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów. Jeżeli się na to nie zdecydują, nadal będą mogli wprowadzić ten składnik do ewidencji środków trwałych i:

1. dokonać od niego jednorazowego odpisu amortyzacyjnego (w miesiącu oddania go do używania lub w miesiącu następnym) albo
2. amortyzować go na zasadach przewidzianych w art. 22h?art. 22m updof (art. 22f ust. 3 updof).

Podstawa prawna

? art. 22d ust. 1 i 2, art. 22f ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ? j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1530 ? w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r.

? art. 1 pkt 10 projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (projekt został skierowany do Senatu)

Źródło: INFOR

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *