Zmiany w VAT w 2015 roku

Ustawodawca przyzwyczaił podatników do niemalże cokwartalnych zmian przepisów w podatku VAT. Proponowane zmiany w 2015 roku mają wejść w życie 01 kwietnia 2015 i będą dotyczyć:

Ulga na złe długi

Ustawodawca planuje wyprostować kwestie, które budziły kontrowersje podatników w obecnym stanie prawnym, mianowicie:

  • Podmioty powiązane ? w obecnym stanie prawnym podmioty powiązane, np. podmioty powiązane więzami rodzinnymi, nie mogły skorzystać z ?ulgi?. Planowane zmiany uchylają ust. 7 art. 89a, w wyniku czego podmioty powiązane będą mogły skorzystać z tej procedury.
  • Podmioty w trakcie likwidacji lub postępowania upadłościowego ? w chwili obecnej panuje asymetria, która podmiotom pokrzywdzonym nie pozwala na skorzystanie z ?ulgi?, natomiast na dłużników nakłada obowiązek dokonania korekty. Zgodnie z planowaną nowelizacją podmioty w trakcie likwidacji czy postępowania upadłościowego zostaną zwolnione z obowiązku dokonania korekty podatku odliczonego.

Odwrotne obciążenie

Ustawodawca zamierza rozszerzyć krąg towarów podlegających procedurze odwrotnego obciążenia o elektronikę związaną ze sprzętem przenośnym tzn. laptopy, tablety, notebooki o wadze poniżej 10 kilogramów, telefony komórkowe, smartfony, konsole do gier video z wbudowanym elektronicznym wyświetlaczem.

Procedurą odwrotnego obciążenia będą objęte transakcje jednolite gospodarczo, czyli dotyczące całościowo jednego zakupu o wartości powyżej 20 000,00 zł łącznie. Ponadto ustawodawca planuje wprowadzić obowiązek sporządzania krajowych informacji podsumowujących, których termin złożenia będzie upływał 25 dnia następnego miesiąca po miesiącu zakupu.

Współczynnik proporcji VAT

Współczynnik proporcji VAT Ustawodawca planuje skomplikować sposób ustalania współczynnika proporcji. Otóż współczynnik będzie trzeba ustalić w sposób najbardziej odpowiadający specyfice prowadzonej działalności gospodarczej, np. z uwzględnieniem powierzchni budynku odpowiadającej przychodom opodatkowanym i zwolnionym, ilości pracowników względem przychodu opodatkowanego i zwolnionego. Ponadto ustawodawca pozostawia sobie furtkę w postaci możliwości zakwestionowania wysokości współczynnika, jeżeli podatnik nie posiada zatwierdzonego protokołu ustalania sposobu proporcji przez naczelnika urzędu skarbowego, lub, gdy kontrolujący ustalą współczynnik odbiegający od przyjętego przez podatnika o 5 punktów.

Oczywiście trzymamy rękę na pulsie i będziemy na bieżąco informować o planowanych zmianach i ich ostatecznym kształcie na stronach naszego bloga.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *