Sposób rozliczania składek ZUS ma znaczenie – zobacz jakie

DLA KOGO
Wybór formy rozliczania jest dowolny i można go zmienić w każdym momencie, jednak warto dobrze przeanalizować sam wybór, ponieważ może mieć znaczące konsekwencje podatkowe.

Kwestia wyboru uzależniona jest od sytuacji firmy, mianowicie od wysokości osiąganego dochodu. W przypadku firm, które już są stabilne gospodarczo i osiągają stały zadowalający dochód, kwestia wyboru formy rozliczania składek ZUS jest jedynie zabiegiem kosmetycznym, ponieważ firma po wszelkich możliwych odliczeniach i tak wykazuje dochód.
Natomiast w przypadku firm, które się rozwijają i dopiero wypracowują swój dochód, bądź są na początku swojego rozwoju, gdy koszty przewyższają przychody przyjęcie rozliczania składek ZUS jako koszt w firmie jest korzystniejsze.

SPOSOBY UJMOWANIA SKŁADEK
Składki ZUS na ubezpieczenie społeczne w rozliczeniu podatkowym można ujmować na dwa sposoby:
1. jako kwotę obniżającą dochód przy wyliczaniu kwoty podatku
2. jako koszt w firmie
oczywiście zarówno w jednym, jak i drugim wariancie uprawnienie do odliczenia przysługuje w miesiącu dokonania wpłaty składki.

Przykład:
Firma by rozpocząć działalność poniosła wysokie nakłady na zakup sprzętu, materiałów itp w wyniku czego jej:

dochód na koniec roku, wyniósł 7000,00 zł
roczna kwota składek ZUS wyniosła: 8335,36 zł (757,76 zł w roku 2015)

wariant 1: składki odliczane od dochodu w zeznaniu PIT
7000,00 zł – 8335,36 zł = -1335,36 zł
ponieważ wysokość odliczenia od dochodu nie może być wyższa od osiągniętego dochodu, okazuje się , że kwota 1335,36 nie mogła zostać odliczone mimo, faktycznie wydanych pieniędzy na opłacenie składek, czyli jesteśmy stratni o 1335,36 zł, których już nie możemy odliczyć w roku 2016.

wariant 2: składki ujęte jako koszt firm
7000,00 zł – 8335,36 zł = -1335,36 zł
sama różnica wygląda tak samo, ale tym razem wartość -1335,36 zł stanowi stratę firmy, którą możemy odliczyć w kolejnych 5 latach, maksymalnie 50% w roku, czyli o 667,68 zł będzie można obniżyć dochód firmy w roku 2016.

WNIOSEK
Zatem wybór rozliczania składek ZUS jako koszt w firmie jest korzystniejszy podatkowo dla firm, których dochód roczny jest mniejszy od kosztu poniesionych składek. Dlatego jeżeli firma jest dopiero w rozkwicie i nie wiadomo jak wysoki osiągniemy dochód, warto składki ZUS ujmować jako koszty w firmie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *