Od 1 stycznia rejestracja do vat jest bezpłatna – podatnik ma wybór czy chce zaoszczędzić 170,00 zł

Zgodnie z zapisem ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, został zlikwidowany obowiązek uzyskania potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Co to oznacza dla nowych podatników?

Zasady do 31-12-2014

Na podatnikach podatku VAT ciążył obowiązek złożenia u naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu. Obligatoryjnym potwierdzeniem rejestracji jako podatnika VAT czynnego był dokument VAT-5, którego koszt wynosi 170,00 zł. Do końca 2014 roku takie potwierdzenie było dokumentem obligatoryjnym, zatem podatnik musiał go uzyskać i jednocześnie za niego zapłacić.

Nowe zasady od 01-01-2015

Od stycznia 2015 roku obowiązek potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego został zniesiony. Zatem naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako ,,podatnika VAT czynnego? lub ,,podatnika VAT zwolnionego?, ale nie dokonuje wydania potwierdzenia VAT-5 w wyniku czego nie pobiera opłaty. Oczywiście podatnik może takie potwierdzenie uzyskać, występując o nie i uiszczając opłatę w wysokości 170,00 zł.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *