Masz reklamę zapłacisz od niej opłatę

Od 11 września 2015 właściciele nieruchomości, na których znajdują się tablice reklamowe, mogą zostać obciążeni przez władze gmin nowa opłatą, mianowicie opłatą reklamową (art. 17a i 17b upol).

OBOWIĄZEK
Opłata będzie dotyczyć:

  1.     właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste,
  2.     użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych,
  3.     posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  4.     posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, bądź jest bez tytułu prawnego,

jeżeli na tych nieruchomościach lub obiektach budowlanych znajdują się tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, niezależnie od tego czy na tablicy reklamowej lub urządzeniu reklamowym eksponowana jest reklama (art. 17a ust. 3 upol).

ZWOLNIENIA Z OPŁAT

Zwolnione z opłaty będą te tablice, lub urządzenia reklamowe, które:

  • nie są widoczne z przestrzeni dostępnych publicznie,
  • służą jako szyld,
  • realizują obowiązek prawny.
  • dotyczące działalności związków wyznaniowych.

Opłata reklamowa będzie składała się z dwóch części:

  1.     do 2,50 zł dziennie za sam obiekt
  2.     do 20 groszy dziennie za każdy metr kwadratowy pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, które służą ekspozycji reklamy.

OPŁATA REKLAMOWA A PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Kwota podatku od nieruchomości zapłaconego od tablicy reklamowej jako budowli będzie zaliczana na poczet opłaty reklamowej (art. 17a ust. 6 upol).

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *